Bedrijven

header-bedrijven

Onze doelgroep voor bedrijven

Voor woningbouwcorporaties, bedrijven, verenigingen van eigenaren, tehuizen en andere beheerders van huur- en/of koopwoningen ontwikkelden wij Schilderen Op Maat. Over een periode van 10 jaar worden de woningen volgens, vooraf overeengekomen, cyclus overgeschilderd of indien gewenst bijgeschilderd.

Bedrijfsgebouwen moeten er representatief uit zien. U ontvangt hier uw klanten en andere relaties, het is belangrijk dat het er goed verzorgd uit ziet.
Wij ontwikkelden Schilderen Op Maat; een onderhoudsplan over 10 jaar. Het bedrijf betaalt een vast bedrag per jaar en Flipsen regelt zelf wanneer de uitvoering plaats vindt.
Eisen en wensen worden vastgelegd in overleg met de eigenaar/huurder.

Schilderen Op Maat

Schilderen Op Maat is ontwikkeld voor school-, kantoor- en fabriekscomplexen en alle andere professioneel te onderhouden gebouwen. Op basis van een interactief meerjaren onderhoudsplanning heeft deze aanpak zichzelf inmiddels bewezen. Vele klanten van ons doen hiermee hun voordeel. Het Schilderen Op Maat betekent voor de opdrachtgever zekerheid. Ook de grotere complexen worden geschilderd in het jaar waarin dat technisch gewenst is, tegen marktconforme prijzen en onafhankelijk van de veelal gespannen capaciteit bij de schildersbedrijven leveren wij zowel voor bedrijven als particulier fraai schilderwerk.